JAVNI POZIV

  • JAVNI POZIV
Temeljem Zakona u predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje oglašava
 
J A V N I   P O Z I V
ZA DJECU U GODINI PRED ŠKOLU
KOJA NISU UKLJUČENA U REDOVNI PROGRAM U VRTIĆU
 
Djeca koja su rođena između 01.04.2013. - 31.03.2014 godine školski su obveznici u 2020/21. godini i sukladno zakonskim propisima obvezni su pohađati program predškole. 
 
Roditelji/skrbnici djece u godini pred školu koja nisu uključena u redovni program u vrtiću obvezni su se prijaviti Dječjem vrtiću „Tratinčica“Brinje.
 
Prijave se primaju u uredu Vrtića od 07.01.2020.-17.01.2020. u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.
 
Uz prijavu priložiti presliku rodnog lista djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika.
 

DV "Tratinčica" Brinje