ANKETA PUTOVANJA STANOVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

  • ANKETA PUTOVANJA STANOVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

U okviru projekta "Ažuriranje i dorada Nacionalnog prometnog modela (NPM)Republike Hrvatske", Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s tvrtkom Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., provodi kratku anketu o prometnim navikama građana Republike Hrvatske. Svrha provođenja ankete je prikupljanje prometnih podataka o putovanjima građana RH koji će se iskoristiti za ažuriranje postojećeg NPM-a, izrađenog 2014. godine u sklopu izrade Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030. Ažurirani prometni model moći će se koristiti kao alat za izradu raznih prometnih projekata, studija i raznih simulacija i kao takav koristit će širem hrvatskom društvu i gospodarstvu. Anketa se sastoji od seta kratkih pitanja kojima se nastoje prikupiti podaci o navikama i načinu putovanja stanovnika Republike Hrvatske. Vaše nam je sudjelovanje bitno te Vas molimo da izdvojite samo pet minuta vremena i iskreno odgovorite na postavljena pitanja.

Anketu možete ispuniti na slijedećem linku : Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske