POZIV RODITELJIMA PREDŠKOLSKE DJECE

  • POZIV RODITELJIMA PREDŠKOLSKE DJECE

Pozivaju se roditelji koji žele upisati dijete u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2019./20. koja počinje 02.09.2019. godine da mogu predati zahtjev za upis i ostalu dokumentaciju u razdoblju od 12. lipnja do zaključno 21. lipnja 2019. godine u upravi vrtića. Zahtjev za upis bit će moguće preuzeti od 12.lipnja 2019. godine u vrtiću.

Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta roditelj obavezno prilaže slijedeće dokumente:

- presliku rodnog lista i domovnice djeteta neovisno o datumu izdavanja
- uvjerenje o prebivalištu djeteta i roditelja (MUP) ili presliku osobne iskaznice roditelja
- potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja prijave za upis.

Za sve ostale informacije mogu se obratiti na broj telefona 700-857.

Uprava DV Tratinčica