ODLUKA

  • ODLUKA

ZAJEDNICA SPORTOVA
OPĆINA BRINJE

URBROJ: 39/2019.
Brinje, 13.4.2019. 

Sukladno odredbama članka 76. Zakona o sportu (NN broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), čl. 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) i čl. 30. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), a temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Brinje od 15. veljače 2016. godine, Izvršni odbor donosi 

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima i manifestacijama koje provode organizacije civilnog društva u području sporta u Općini Brinje za 2019. godinu

I.
Temeljem prijedloga Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih po „Javnom pozivu za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2019. godinu“, utvrđuje se  namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti organizacijama civilnog društva iz sredstava Zajednice sportova Općine Brinje  u 2019. godini, i to kako slijedi:

  Organizacija (naziv programa) Bodovi (max 75) Odobreni iznos (u kn)
1 NK SOKOLAC Program "Održivost, razvoj i promocija sporta i zdravog načina života kroz nogomet, te provesti u djelo slogan „maknimo djecu s ulice" 72,6 133.000,00
2 SKI KLUB BRINJE Program "Redovna djelatnost udruge" 67,3 17.000,00
3 TKD BRINJE Program "Redovna djelatnost udruge" 62 38.500,00
4 STRELIČARSKI KLUB BRINJE Manifestacija "Organizacija turnira Brinje Open" 59,3 15.000,00
5 SPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO MUMMA Manifestacija "Brinje trail 2019." 49,6  6.500,00

II.
Zajednica sportova Općine Brinje će u roku od osam radnih dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava  pismenim putem obavijestiti organizacije civilnog društva čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja njihova programa ili projekta uz navođenje ostvarenog broja bodova i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog programa ili projekta.

III.
Obavijest o rezultatima Javnog natječaja objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Općine Brinje, www.brinje.hr, i na oglasnoj ploči Općine Brinje.

IV.
Prigovor se može podnijeti u  pisanom obliku Izvršnom odboru u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o rezultatima Javnog poziva. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

Podneseni prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu. O prigovoru odlučuje Izvršni odbor u roku od osam dana od dana primitka prigovora.

V.
Zajednica sportova Općine Brinje će s organizacijama civilnog društva kojima je odobreno financiranje programa ili projekta potpisati ugovor o financijskoj podršci u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke. 

PREDSJEDNIK 
Mirko Radotić, prof.   
                                                                                                                                                                                                            
  Odluka 
o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima i manifestacijama koje provode organizacije civilnog društva u području sporta u Općini Brinje za 2019. godinu