ODLUKA

  • ODLUKA

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-08/19-01/02
URBROJ: 2125/04-19-28
Brinje, 5.4.2019.

Sukladno odredbama čl. 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) i čl. 30. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), a temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Brinje od 15. veljače 2016. godine, Općinski načelnik donosi

ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima i manifestacijama koje provode organizacije civilnog društva na području Općine Brinje u 2019. godini

I.

Temeljem prijedloga Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih po „Javnom pozivu za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2019. godinu“, utvrđuje se namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Brinje za 2019. godinu, i to kako slijedi:

  Organizacija (naziv programa) Bodovi (max 75) Odobreni iznos (u kn)
1 UDRUGA POSTOJIM Program „Logopedska pomoć i podrška djeci s teškoćama u razvoju“ 73,6 30.000,00
2 UDRUGA ŽENA PAVENKA Program „Redovna djelatnost udruge“ 71,4 10.000,00
3 PLANINARSKO DRUŠTVO ŠKAMNICA Manifestacija „10. Tradicionalni uspon na Zarin“ 70,8 5.000,00
4 ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB OTOČAC Program „Škola košarke“ 69,6 9.000,00
5 ZAVIČAJNI KLUB STAJNICA Manifestacija „Stajnička noć“ 68,2 5.000,00
6 KONJIČKI KLUB ANA Manifestacija „4. Bambino kup Brinja i Gacke doline i 5. Smotra konja Krivi Put“ 65 2.800,00
7 KUD BRINJE Program „Redovna djelatnost udruge“ 64,8 28.000,00
8 Udruga za kreativni razvoj uz glazbu GOSPIĆKI GLAZBENI CENTAR Program „Glazbeni tečaj Brinje“ 63,4 27.000,00
9 KUD BRINJE Manifestacije „4.smotra folklora“ i „Božićni koncert“ 63,4 20.000,00
10 UDRUGA SLIJEPIH LSŽ Program „Svjetlo nade u tami“ 63,4 12.000,00
11 OO UHDDR OPĆINE BRINJE Program „Rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji“ 54,8 15.000,00
12 UDRUGA LIPICE Program „Redovna djelatnost udruge“ 52,8 20.000,00
13 KONJIČKI KLUB ANA Manifestacija „Natjecanje u šlajsu Brinje 2019.“ 51,4 8.000,00
14 Zabavno kulturna udruga MARIJA MAGDALENA Manifestacija „Malonogometni turnir“ 48,8 10.000,00

II.

Općina Brinje će u roku od osam radnih dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava pismenim putem obavijestiti organizacije civilnog društva čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja njihova programa ili projekta uz navođenje ostvarenog broja bodova i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog programa ili projekta.

III.

Obavijest o rezultatima Javnog natječaja objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Općine Brinje, www.brinje.hr, i na oglasnoj ploči Općine Brinje.

IV.

Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o rezultatima Javnog poziva. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava. Podneseni prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu. O prigovoru odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje u roku od osam dana od dana primitka prigovora.

V.

Općina Brinje će s organizacijama civilnog društva kojima je odobreno financiranje programa ili projekta potpisati ugovor o financiranju u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Fumić

  Odluka 
o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima i manifestacijama koje provode organizacije civilnog društva na području Općine Brinje u 2019. godini