JAVNI NATJEČAJ

  • JAVNI NATJEČAJ

          

REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE
NAČELNIK

KLASA: 103-05/16-01/03
URBROJ: 2125/04-17-25
Brinje, 04. srpanj 2018.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 ,URBROJ:524-06-02-01/1-18-25, od 25.svibnja 2018., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Broj poziva: UP.02.1.1.05 , Kodni broj: UP.02.1.1.05.0126 , Načelnik Općine Brinje objavljuje 

  Javni  natječaj

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ Zaželi-program zapošljavanja žena u Općini Brinje“

1. Broj traženih radnica: 10

2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno – 24 mjeseca

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Mjesto rada: područje Općine Brinje

5. Opis poslova: - pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

- pomoć u održavanju higijene stambenog prostora, 

- briga o higijeni korisnika,

- pomoć u socijalnoj integraciji ( dostava lijekova,plaćanje računa i sl. ) 

6. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina,

- Žene s invaliditetom,

- Žrtve trgovanja ljudima,

- Žrtve obiteljskog nasilja,

- Azilantice

- Mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji,odgojnih zavoda i sl.,

- Liječene ovisnice,

- Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,

- Pripadnice romske nacionalne manjine ,

- Beskućnice

7. Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:

- Kratki životopis ( uz obaveznu naznaku kontakt broja )

- Presliku osobne iskaznice

- Presliku dokaza o završenoj školi

- Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja)

Podnositeljice su dužne u životopisu naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu ( npr. žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu i sl. )

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj biti će objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Brinje.

Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete biti će pozvane na intervju.

Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviještene u zakonskom roku.

Prijave se u roku 8 (osam) dana upućuju na adresu : Općina Brinje , Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje  s naznakom „za natječaj -Zaželi – program zapošljavanja žena“.

Načelnik: 
Zlatko Fumić

 Javni  natječa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena u Općini Brinje“