POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

  • POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18), oglasa za prijam u službu objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 06.06.2018. godine i na stranici Općine Brinje www.brinje.hr, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Dana 27. lipnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 09,00 sati u zgradi Općine Brinje, na adresi Trg admirala J. V. Podkapelskog 6, Brinje (potkrovlje Doma zdravlja), održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta;

Viši stručni suradnik/ica – Voditelj/ica projekta

Kandidatkinje  koje ispunjavaju formalne uvjete oglasa i mogu pristupiti testiranju su:

1. Mirjana Javor, Zadgrad 14 A, 53260 Brinje

2. Marija Pavlović Orešković, Prozor 55 D, 53220 Otočac

3. Glorija Podnar, Kuterevo 117, 53220 Otočac

Dana 27. lipnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 10,30 sati u zgradi Općine Brinje, na adresi Trg admirala J. V. Podkapelskog 6, Brinje (potkrovlje Doma zdravlja), održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta;

Viši referent – Koordinator/ica projekta

Kandidatkinje  koje ispunjavaju formalne uvjete oglasa i mogu pristupiti testiranju su:

1. Marija Draženović, Frankopanska 31, 53260 Brinje

2. Marija Pavlović Orešković, Prozor 55 D, 53220 Otočac

Kandidatkinje su prije testiranja dužne predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na natječaj povučena.

Pravni i drugi izvori za pripremanje provjere znanja te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama i obavijesti kandidatima na web stranici Općine Brinje www.brinje.hr (Naslovnica i Važni dokumenti - Natječaji).

Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provodit će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog oglasa.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Brinje, prizemlje Doma zdravlja.

KLASA: 112-03/18-01/02
URBROJ: 2125/04-18-11
Brinje, 21. lipnja 2018.

Predsjednik Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u službu
Zlatko Fumić