LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA OBJAVILA PRVI LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 6.3.1. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

  • LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA OBJAVILA PRVI LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 6.3.1.  POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Lokalna akcijska grupa Lika objavila je dana 14. svibnja 2018. godine prvi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.za provedbu Mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava koja je usklađena s tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 
Potpora je namijenjena razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Senj, Udbina, Vrhovine).Ukupan iznos raspoloživih sredstava temeljem navedene Mjere je 2.003.265,00 HRK pri čemu potpora po korisniku iznosi 111.292,50 HRK.Sredstva putem ove Mjere korisnik može ostvariti jednom u programskom razdoblju.
 
Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a između ostalog, provode projekte usklađene s ciljevima i zadacima navedenim u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

Korisnici mogu ulagati ukupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade  proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva; kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta;kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme;podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda;stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva;operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.
 
Prijave projekata podnose se na adresu LAG-a LIKA od 28. svibnja 2018., a najkasnije do 29. lipnja 2018.  
 
Cijeli tekst Natječaja kao i natječajnu dokumentaciju zainteresirani prijavitelji mogu preuzeti na web stranici LAG-a LIKA: http://lag-lika.hr/news/lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/
 
Informativne radionice za potencijalne prijavitelje
 
Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG natječaj održati će se radionice na sljedećim lokacijama: 
18. svibnja 2018. u 10.00 sati, Kulturno Informativni Centar, Budačka 12, Gospić
21. svibnja 2018. u 10.00 sati, Učenički dom u Korenici, Trg Sv. Jurja 2, Korenica
21. svibnja 2018. u 14.00 sati, Velika vijećnica Općine Gračac, Park Svetog Jurja 1, Gračac
22. svibnja 2018. u 10.00 sati, Općinska vijećnica Općine Brinje, Trg adm.J.V.P. 6, Brinje
22. svibnja 2018. u 14.00 sati, Dom kulture Milutin CihlarNehajev, Juriše Orlovića 2, Senj
 
LAG LIKA poziva sve zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj, da se odazovu radionicama,ovisno o lokaciji koja im odgovara, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.
 
Pozive na radionice moguće je preuzeti na sljedećem linku klikom na termin pojedine radionice: http://lag-lika.hr/news/lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/