POZIV RODITELJIMA PREDŠKOLSKE DJECE

  • POZIV RODITELJIMA PREDŠKOLSKE DJECE
Pozivaju se roditelji koji žele upisati dijete u Dječji vrtić „Tratinčica“ Brinje u pedagoškoj godini 2018./19. koja počinje 01.09.2018. godine da mogu predati zahtjev za upis i ostalu dokumentaciju u razdoblju od 07. svibnja do 25. svibnja 2018. godine u Upravi vrtića.
 
Zahtjev za upis bit će moguće preuzeti od 07. svibnja 2018. godine u Upravi vrtića.
 
Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta roditelj obavezno prilaže slijedeće dokumente:
-          presliku rodnog lista i domovnice djeteta neovisno o datumu izdavanja
-          uvjerenje o prebivalištu djeteta i roditelja (MUP) ili presliku osobne iskaznice roditelja
-          potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom  
            zaposlenju roditelja ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja prijave za upis.

Za sve ostale informacije mogu se obratiti na broj telefona 700-857.
 

UPRAVA DV TRATINČICA BRINJE