POZIV NA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI