ISPLAĆENA ŠTETA ZA ELEMENTARNU NEPOGODU-SUŠU

  • ISPLAĆENA ŠTETA ZA ELEMENTARNU NEPOGODU-SUŠU

Odlukom Vlade RH od 28. prosinca 2017. godine o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017.godini u Republici Hrvatskoj, Općini Brinje odobrena je pomoć u iznosu od 238.981,00 kn za ublažavanje posljedica elementarne nepogode olujnog vjetra, orkanske bure, suše, tuče, požara i poplave nastale 2017. godine u Republici Hrvatskoj. Odluku je Vlada donijela na prijedlog Ministarstva poljoprivrede. Uz Odluku, Općini Brinje je dostavljen popis oštećenika koji ostvaruju pravo na naknadu štete te iznos naknade koja pripada svakom oštećeniku, a temeljem izračuna Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda je Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda podnijelo zahtjev za isplatu naknade štete za ukupno 408 oštećenika s područja Općine Brinje.

Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda je za navedenih 408 oštećenika s područja Općine Brinje procijenilo štetu od elementarne nepogode - suše u ukupnom iznosu od 4.895.752,02 kn.

Od gotovo 5 milijuna kuna procijenjene štete od suše, Općini Brinje je odobren iznos od 238.981,00 kn, i to za ukupno 376 oštećenika.

Prošli tjedan je Općina Brinje završila s uplatom sredstava na račune građana koji su ostvarili pravo na naknadu štete. Sredstva su građanima isplaćena na račune koje su dostavili uz prijavu štete.