4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

  • 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

          

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/17-01/07
URBROJ:2125/04-17-01
Brinje, 14. prosinca 2017. godine
 
Na temelju članka 65. Poslovnika Općinskog vijeća ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije br. 15/13.), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Brinje koja će se održati 21. prosinca 2017. godine (četvrtak), u Vijećnici Općine Brinje, Trg adm. J. V. Potkapelskog 6, s početkom u 16,00 sati.
 
 
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ivan Perković, dipl.ing.