IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PREDHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

  • IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PREDHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

 
KLASA: 351-04/17-01/06
URBROJ: 2125/04-17-04
Brinje, 30. studenog 2017.
 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PREDHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
 
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16) Općina Brinje provela je postupak predhodnog savjetovanja za zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave; Izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Brinje.
 
Poziv na savjetovanje objavljen je zajedno sa prijedlogom dokumentacije o nabavi (uključujući troškovnik i projektnu dokumentaciju), 24. studenog 2017. godine na internetskoj stranici naručitelja, a rok za dostavu prijedloga bio je 29. studenog 2017. godine.
 
Tijekom trajanja predhodnog savjetovanja gospodarski subjekti nisu uputili prijedloge i/ili primjedbe na Dukumentaciju o nabavi ili njezine sastavne dijelove.
 
Sukladno članku 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16) ovo izvješće objavit će se na internetskoj stranici naručitelja.
 
Predsjednik 
Milan Kolak, dipl.ing.šum.

Opširnije