3. ADIDAS - BRINJE OPEN

  • 3. ADIDAS - BRINJE OPEN

 07. listopada 2017. u školskoj dvorani Brinje. održati će se  3. adidas - Brinje open natjecanje u taekwondo-u.