OBAVIJEST

  • OBAVIJEST

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Dječji vrtić „Tratinčica“ Brinje oglašava

 
J A V N I   P O Z I V
ZA DJECU U GODINI PRED ŠKOLU
KOJA NISU UKLJUČENA U REDOVNI PROGRAM (BORAVAK) U VRTIĆU

Djeca koja su rođena između 01. 04. 2011. i 31.03.2012. godine školski su obveznici u 2017./18. godini i sukladno zakonskim propisima obvezatni su pohađati program predškole u trajanju od 250 sati, a iznimno najmanje 150 sati.
 
Roditelji/skrbnici djece u godini pred školu koja nisu uključena u redovni program u vrtiću obvezatni su se prijaviti Dječjem vrtiću „Tratinčica“Brinje.
 
Prijave se primaju u uredu  Vrtića  do 13.10. 2017. godine, u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.
 
Uz prijavu priložiti presliku rodnog lista djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika.