UDRUGA PD ŠKAMNICA USPJEŠNO PROVELA PROJEKT

  • UDRUGA PD ŠKAMNICA USPJEŠNO PROVELA PROJEKT
U srpnju ove godine Udruga PD Škamnica je sklopila ugovor o financiranju projekta Uređenje okoliša oko Starog grada Sokolca čija je vrijednost bila 25.000,00 kuna. 
 
Projektom je predviđeno uređenje okoliša - čišćenje i uređenje okoliša podno Starog grada Sokolca te postavljanje niskih rasvjetnih tijela do ulaznih vrata, te postavljanje koševa za otpatke i klupe. 
 
Nakon realiziranog projekta, Stari grad Sokolac ima novo ruho, unaprijeđena je turistička ponuda Općine Brinje, dok su članovi Udruge PD Škamnica unaprijedili svoje volontersko iskustvo i dali svoj doprinos u realizaciji ovog projekta. 
Osim navedenog, stvoreni su preduvjeti za šetnju prema Sokolcu i u kasne večernje sate te je ujedno i stvoreni preduvjet za organiziranje raznih manifestacija tijekom ljetnih mjeseci i u noćnim satima.
 
Ovim putem Udruga PD Škamnica se zahvaljuje vrijednim volonterima kao i lokalnom stanovništvu koje se uključilo u realizaciju ovog projekta. 
 
Malim koracima prema boljem sutra, 
 

Udruga PD Škamnica