PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA

  • PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je 22. studenog 2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. Svrha Poziva bila je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Na Poziv su se mogle javiti jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici zgrada u kojima javne ustanove, osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, i/ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu te javne ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, i ako su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske. Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ službeno je zatvoren 21. veljače 2017. godine. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 (PT2), zaprimio je ukupno 231 projekt čija ukupna vrijednost investicija iznosi oko 800 milijuna kuna, a traženi iznos bespovratnih sredstava oko 402 milijuna kuna.

Općina Brinje se na navedeni Poziv prijavila s projektom energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Tratinčica“ čiji je vlasnik i osnivač. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosila je 1.292.412,00 kn, a odnosi se na obnovu fasade, krovišta, promjene sustava grijanja, kompletne stolarije, toplinske izolacije podova i unutarnje rasvjete u zgradi dječjeg vrtića. Ujedno, projektni prijedlog zgrade DV Tratinčica iz Brinja bio je jedini projektni prijedlog iz Ličko-senjske županije koji se odnosio na energetsku obnovu zgrada dječjih vrtića. Uz DV Tratinčica iz Brinja, na Poziv su se iz Ličko-senjske županije prijavile još dvije ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, a to su osnovne škole iz Korenice i Perušića.

FZOEU je ovaj tjedan donio obavijest o rezultatima FAZE 2. postupka dodjele bespovratnih sredstava za projektni prijedlog Općine Brinje te je od traženih bespovratnih sredstava u iznosu od 799.199,62 kn predložio dodjelu iznosa bespovratnih sredstava od 286.196,98 kn s time da odobreni ukupni prihvatljivi izdaci iznose 447.174,41 kn.

S obzirom da je ukupna vrijednost projektnog prijedloga 1.292.412,00 kn za kojeg Općina Brinje nema dovoljno vlastitih proračunskih sredstava, zatražit će se sufinanciranje projekta putem Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU što bi ukupno učešće Općine Brinje u provedbi projekta u konačnici svelo na 20% iznosa od ukupne investicije (cca.200.000,00 kn).

Sveobuhvatni projekt energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Tratinčica“ kroz integralni pristup rezultirat će, osim značajnim smanjenjem potrošnje energije na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije prije provedbe projekta što će posljedično značiti smanjenje režijskih troškova, ujedno će zgrada dobiti novi estetski poboljšan izgled kako unutrašnjeg prostora tako i vanjštine zgrade, a svakako i najvažnije, rezultat će biti bolji uvjeti boravka za djecu koja se koriste navedenim prostorom.

Tekst: MGIPU/Ana Manjerović
Foto: Robert Anić/PIXSELL