ASFALTIRANJE U LOVAČKOJ ULICI

  • ASFALTIRANJE U LOVAČKOJ ULICI

Kako je i dogovoreno prethodnih dana s ravnateljem ŽUC-a Lukom Matijevićem, danas su djelatnici Lika cesta krenuli s asfaltiranjem u Lovačkoj ulici u Brinju. Nakon što se asfaltira Lovačka ulica, radovi će nastaviti i u drugim dijelovima Općine Brinje i to najprije asfaltiranjem ceste u Rajkovićima i Linarićima zatim dalje prema planu i programu ŽUC-a za 2017. godinu.