ODREĐIVANJE BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE BRINJE

  • ODREĐIVANJE BIRAČKIH MJESTA  NA PODRUČJU OPĆINE BRINJEREPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BRINJE

Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE BRINJE donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE BRINJE

Na području OPĆINE BRINJE određuju se biračka mjesta

1. biračko mjesto broj
1.
BRINJE - VATROGASNI DOM
VATROGASNI DOM, BRINJE

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BRINJE: BLAŽANI, BRINJE, BRINJSKA KAMENICA, FRANKOPANSKA, HOBARI, IVANA VRANIĆA, JELIĆI, KAPELSKA CESTA, LETINAČKA, LOKMERI, LOVAČKA, POPA MARKA MESIĆA, RADOTIĆI, SENJSKA, SERTIĆI, STIPE JAVORA, SVETOG FABIJANA, SVETOG STIPANA, SVETOG VIDA, TRG ADMIRALA JANKA VUKOVIĆA PODKAPELSKOG, ZADGRAD

2. biračko mjesto broj
2.
BRINJE - OŠ BRINJE
OŠ BRINJE, BRINJE

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BRINJE: DRAŽENOVIĆI, DRENOVAC, HOLJEVCI, KALANJI, LINARIĆI, LUČANI, RAJKOVIĆI, VUČETIĆI

3. biračko mjesto broj

3.
BRINJE - OSNOVNA ŠKOLA KRIŽPOLJE
OSNOVNA ŠKOLA KRIŽPOLJE, KRIŽPOLJE

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

KRIŽPOLJE: JELVICA, KRIŽPOLJE, KRPANI, MALI KUT, PAVLOVIĆI, VELIKI KUT

4. biračko mjesto broj

4.
BRINJE - OŠ LETINAC
OŠ LETINAC, LETINAC

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

LETINAC: LETINAC, PLAŠĆICA

5. biračko mjesto broj

5.
BRINJE - DOM PROKIKE
DOM PROKIKE, PROKIKE

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

PROKIKE: GRABAR, PROKIKE, ŽUPANJDOL, RAPAIN KLANAC: DOBRICA, RAPAIN KLANAC, ŽUTA LOKVA: ŽUTA LOKVA

6. biračko mjesto broj

6.
BRINJE - OŠ KRIŽ KAMENICA
OŠ KRIŽ KAMENICA, KRIŽ KAMENICA

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

KRIŽ KAMENICA: DONJA KAMENICA, GORNJA KAMENICA, KRIŽ KAMENICA

7. biračko mjesto broj

7.
BRINJE - ZADRUŽNI DOM VODOTEČ
ZADRUŽNI DOM VODOTEČ, VODOTEČ

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

VODOTEČ: GOSTOVO POLJE, IVAKUŠA, MORVE-NRPJ 1-3 (NEPARNI), ŠKALIĆ, TUŽEVIĆI, VODOTEČ, VOJVODUŠA

8. biračko mjesto broj

8.
BRINJE - OSNOVNA ŠKOLA JEZERANE
OSNOVNA ŠKOLA JEZERANE, JEZERANE

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

JEZERANE: JEZERANE

9. biračko mjesto broj

9.
BRINJE - OŠ LIPICE
OŠ LIPICE, LIPICE

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

GLIBODOL: GLIBODOL, LIPICE: LIPICE

10. biračko mjesto broj

10.
BRINJE - OŠ STAJNICA
OŠ STAJNICA, STAJNICA

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

STAJNICA: STAJNICA


KLASA: 013-01/17-01/1
URBROJ: 2125-04-17-102
BRINJE, 05. svibnja 2017. godine