NASTAVAK POSTAVLJANJA JAVNE RASVJETE U BRINJU

  • NASTAVAK POSTAVLJANJA JAVNE RASVJETE U BRINJU

Unatoč vremenskim nedaćama, na širem području Općine Brinje nastavljaju se mnogi započeti projekti. Među njima svakako valja izdvojiti realizaciju postavljanja javne rasvjete, projekta koji svojim obimom i svrhom svakako uvelike poboljšava kvalitetu života građana. Ovih se dana završavaju radovi na postavljanju rasvjetnih stupova i tijela na lokalitetima: naselje Linarići, Mali Kut u Križpolju, Žuta Lokva-Rapajin Dol i zaseok Videnci u Lipicama. Ukupna vrijednost radova procjenjuje se na oko 100 tisuća kuna, a financira ih Općina Brinje. Na ovaj način postavit će se oko 40 stupova i rasvjetnih tijela, a s time će područje Brinja biti pokriveno s javnom rasvjetom u obimu od oko 95 posto.

M.S.

https://www.lika-online.com/nastavak-postavljanja-javne-rasvjete-u-brinju/