Jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

  • Jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Tko ima pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?

• korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za ožujak 2022. godine ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja

• korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva*, ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna

• korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?

• korisnici koji primaju samo inozemnu mirovinu

• korisnici koji žive izvan Republike Hrvatske (nemaju prebivalište u RH)

• korisnici koji su zaposleni (obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja)

• korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Kako predati dokaz o visini inozemne mirovine?

Dokaz (potvrdu) o iznosu mirovine i Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a. Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu mirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine trebaju označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu i dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a.

Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 30. lipnja 2022. 

Kada započinje isplata jednokratnog novčanog primanja? 

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u svibnju 2022. Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u srpnju 2022.

*države s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (države EU-a, EGP-a i Švicarska Konfederacija)

Povezani dokumenti: 

Plakat Jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

TISKANICA ZA DOSTAVU PODATKA O VISINI INOZEMNE MIROVINE