PETI JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE ZNAKA “LIKA QUALITY”

 • PETI JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE ZNAKA “LIKA QUALITY”

Temeljem Pravilnika o korištenju jamstvenog žiga „Lika Quality“, Klaster Lika Destination u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Lika i Poljoprivrednom zadrugom Lika COOP dana 09. ožujka 2022. godine objavljuje

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za korištenje Znaka „Lika Quality“ - za proizvode  

1. Predmet poziva 

Predmet ovog poziva je iskazivanje interesa za korištenje jamstvenog žiga „Lika Quality“ (u daljnjem tekstu: Znak), namijenjenog poticanju razvoja domaće proizvodnje temeljene na tradiciji, podizanju razine kvalitete lokalnih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije te promociji identiteta ličke i podvelebitske regije. 

Znak „Lika Quality“ registriran je u Državnom Zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao jamstveni žig.

2. Stjecanje prava na korištenje Znaka

Pravo korištenja Znaka dodjeljuje se proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa svim zakonskim propisima na području destinacije Lika te s uporištem u tradiciji. Područje destinacije Lika obuhvaća 15 jedinica lokalne samouprave (JLS) i to 3 grada (Gospić, Otočac i Senj) te 12 općina (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plaški, Plitvička Jezera, Rakovica, Saborsko, Udbina i Vrhovine).

3. Način dostave prijava

Prijave na Javni poziv mogu se dostaviti:

a) u tiskanom obliku – u zatvorenoj omotnici, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu

Klaster Lika Destination
Budačka 12
53 000 Gospić

„Prijava na Javni poziv - Lika Quality - 2022“

b) u elektronskom obliku na e-mail adresu: info@lika-destination.hr s naslovom e-maila „Prijava na Javni poziv – Lika Quality -2022“.

4. Rok za dostavu prijava:

Prijave za Javni poziv dostavljaju se do 11. travnja 2022. godine

5. Dokumentacija potrebna za prijavu za natječaj (dokumentaciju za prijavu možete preuzeti niže na stranici)

 • Zahtjev za dodjelu prava uporabe Znaka Lika Quality
 • Izjava podnositelja Zahtjeva o lokalnom podrijetlu robe
 • Izjava podnositelja Zahtjeva o ispunjenju preuzetih obveza (za proizvođače čiji proizvodi već nose Znak Lika Quality)
 • Anketni upitnik
 • Izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka
 • Prilozi potrebni za prijavu na natječaj (prilozi su detaljno objašnjeni u Prilogu 1 i Prilogu 2 Uputa za prijavitelje ovisno o kategoriji proizvoda)
 • Kratki opis proizvođača i proizvoda koji se prijavljuje poslan e-mailom ili na CD-u
 • Fotografije proizvoda koje će služiti u promotivne svrhe poslane e-mailom ili na CD-u
 • Dokumentacija o proizvodu s kojom podnositelj raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje i/ili podupiranje dokaza o natprosječnoj kvaliteti proizvoda (ukoliko ih podnositelj posjeduje)

  6. Način obavještavanja o prijavi

Prijavitelji će o statusu prijave biti obaviješteni nakon održanih sjednica tijela koja odlučuju o dodjeli prava korištenja Znaka na kontakt naveden u Zahtjevu za korištenje Znaka.

Povezani dokumenti: 

01 lika quality javni poziv 2022 (140.24 KB)

02 lika quality upute za prijavitelje 2022 (218.86 KB)

03 lika quality zahtjev za koristenje znaka 2022 (156.5 KB)

04 lika quality izjava o lokalnom podrijetlu (17.27 KB)

05 lika quality izjava o ispunjavanju preuzetih obveza (220.5 KB)

06 lika quality anketni upitnik (39.86 KB)

07 lika quality izjava o davanju suglasnosti za koristenje osobnih podataka (15.35 KB)

08 lika quality prilog 1 (141.13 KB)

09 lika quality prilog 2 (207.16 KB)