JAVNI NATJEČAJ

  • JAVNI NATJEČAJ
 
          

 
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO -SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA : 320-02 /21-01/ 13
URBROJ : 2125 /04-21-01-02
Brinje, 17. studenog 2021
 
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( "Narodne novine " , broj 20/2018 , 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brinje , KLASA : 320-02 /21-01/13, URBROJ :2125 /04-21-01-01 od 17. studenog 2021. godine , Općinsko vijeće Općine na 3. sjednici održanoj 17. studenog 2021. godine objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brinje

Povezani dokumenti
Javni natjecaj za zakup poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu RH na području Općine Brinje(pdf)
Obrazac 1. - Izjava (docx)
Obrazac 2. - Izjava o povezanosti (docx)
Obrazac 3. - Izjava o korištenju osobnih podataka (docx)
Obrazac 4. - Izjava o korištenju zemljišta (docx)
Obrazac ponude - natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta (docx)
Gospodarski program (obrazac) (docx)
Zahtjev za izdavanje potvrde (docx)
Tablica 1 i 2 - Popis katastarskih čestica za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 2021.) (xlsx)