JAVNI POZIV ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREDENO VRIJEME PROVEDBOM MJERE JAVNI RAD HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  • JAVNI POZIV ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREDENO VRIJEME PROVEDBOM MJERE JAVNI RAD HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 103-05/20-01/01
URBROJ: 2125/04-20-07


Brinje, 19. kolovoza 2020. godine
Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu, obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić Ispostave Otočac od 17. kolovoza 2020. godine i članka 53. Statuta Općine Brinje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br 16/13, 32/17, 6/18 i 5/20) pročelnik raspisuje

JAVNI POZIV
za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme provedbom mjere Javni rad Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

BROJ RADNIKA/CA KOJI SE TRAŽI: 2 radnika/ce
TRAJANJE RADNOG ODNOSA: 6 (šest) mjeseci
MJESTO RADA: Područje općine Brinje
OPIS POSLOVA:
- uređenje i zaštita okoliša,
- zaštita i zalijevanje postojećeg ukrasnog bilja,
- ručno sakupljanje otpada sajavnih površina,
- uredenje javnih površina,
- uredenje unutrašnjosti kulturnih spomenika,
- uredenje i održavanje okoliša dječjih igrališta,
- revitalizacija i održavanje brojnih prirodnih i kulturnih dobara,
- pomoćni poslovi oko nabave materijala i razni pripremni poslovi,
- čišćenje snijega i posipavanje kolnika u zimskim mjesecima,
- društveno koristan rad održavanja i komunalnih radova.


PRIJAVITI SE MOGU NEZAPOSLENE OSOBE:


1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to bez obzira na duljinu prijave u
evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve
seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više
malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti,
roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe
s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom,
odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava
skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama,
povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi,
beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog
profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup
stalnom zaposlenju, osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci, osobe prijavljene
u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.
2. korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.
3. osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
— osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,
mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,
mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

TROŠKOVI PRIJEVOZA: isplaćuju se.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
l. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
2. Preslika osobne iskaznice,
3. Dokaz o završenoj školi,
4. Dokaz o ispunjavanju uvjeta navedenog pod 1. (l .skupina nezaposlenih osoba).
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na javni poziv za mogućnost zapošljavanja u javnim radovima podnose se u Općini Brinje, Trg
admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, zaključno s 27. kolovoza 2020. godine s naznakom „Prijava
na oglas za javne radove”.

Osim navedenih uvjeta svi kandidati moraju zadovoljavati uvjete propisane od strane Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje za mjeru javnih radova.

Javni poziv se provodi u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ugovor će biti
sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u program odobri Zavod.
Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u
zakonskom roku.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.
godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/48) prijavom na javni poziv
kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne ečąine dokumentacije, a u svrhu
provedbe natječajnog postupka.
PROČELNIK:


MARIJAN BARDIOVSKI, ing.