JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA JAVNA PRIZNANJA OPĆINE BRINJE

  • JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA JAVNA PRIZNANJA OPĆINE BRINJE

 

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
NAČELNIK


KLASA: 061-01/20-01/01
URBROJ: 2125/04-20-01
Brinje, 13. srpnja 2020. godine

Na temelju članaka 7. i 44. Statuta Općine Brinje (Županijski glasnik Ličko – senjske županije 16/13, 32/17, 6/18 i 5/20) te članka 19. Odluke o priznanjima Općine Brinje (Županijski glasnik Ličko – senjske županije 5/99) Općinski Načelnik Općine Brinje objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga kandidata za javna priznanja Općine Brinje


I. Predmet ovog javnog poziva je dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Brinje koja se dodjeljuju domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značaja za razvitak Općine Brinje.

II. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su: a) za pojedince - da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim gospodarskim, znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti, - da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina, b) za pravne osobe - da su ostvarili izuzetne poslovene i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske, Županije i Općine, kao i doprinos promidžbi i ugledu Republike Hrvatske, Županije i Općine.

III. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti: najmanje 1/5 vijećnika Općinskog vijeća, Načelnik, Upravni odjel, političke stranke, udruge građana i druge pravne osobe. Posredstvom nekog od tijela i gore navedenih osoba inicijativu za dodjelu priznanja mogu podnijeti i fizičke osobe.

IV. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati slijedeće: a) za pojedince - životopis, - tijek rada i ostvarenih rezultata, - temeljito obrazloženje razloga predlaganja. b) za pravne osobe - osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, - ostvarene rezultate rada, - temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

V. Prijedlog za dodjelu priznanja može se dati na ostvarene rezultate tijekom životnog rada, stručnog, umjetničkog, znanstvenog i drugog rada, te za ostvarene rezultate u tekućoj godini. Prijedlog za dodjelu priznanja može se dati i posthumno pojedincu koji je svojim radom i životom ostvario rezultate koji zaslužuju priznanje.

VI. Rok za dostavu prijedloga je 21. srpnja 2020. godine. Prijedlozi se dostavljanju Općinskom načelniku na adresu Općine Brinje, Trg adm. J.V. Podkapelskog 6, 53260 Brinje.

VII. Pojedinačne Odluke o dodjeli priznanja donosi Općinsko vijeće Općine Brinje, a priznanja se dodjeljuju na svečanoj sjednici povodom Dana Općine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Fumić

 Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za javna priznanja Općine Brinje