RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I UREĐENJU CENTRALNOG GROBLJA U OPĆINI BRINJE

  • RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I UREĐENJU CENTRALNOG GROBLJA U OPĆINI BRINJE

I ove godine nastavljaju se značajni projekti za Općinu Brinje čime se istu svrstava u sam vrh po korištenju EU sredstava.

Tako su početkom lipnja započeti radovi na rekonstrukciji i uređenju centralnog groblja u Općini Brinje. Projekt je financiran u iznosu od 4 mil. kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”,tip operacije 7.4.1. „“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Projekt je financiran u 100% iznosu odobrenih sredstava.

Planirani završetak radova je studenom 2020. kada se očekuje ishođenje uporabne dozvole.

Investitor je Komunalno društvo Brinje dok je glavni izvođač radova je obrt Grič iz Otočca dok usluge stručnog nadzora obavlja Nova-invest iz Zagreba.

Kroz projekt je predviđeno postavljanje ograde na starom dijelu groblja, postavljanje rasvjetnih tijela te provod vode kao i hortikulturnouređenje te kupnja opreme (radni stroj, oprema za mrtvačnicu, videonadzor te niz drugih stvari).

Osim navedenih radova, predviđena je obnova i same Kapelice u groblju.

Ovim projektom će se poboljšati standard pružanja usluga na groblju kao i pogrebnih usluga koje su u nadležnosti Komunalnog društva Brinje.

Navedeni projekt je 4 projekt na području Općine Brinje koji je financiran sredstvima Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., te je sama Općina Brinje sa trgovačkim društvima i DVD Brinje ukupno provela u protekle dvije godine projekte u vrijednosti od 13 milijuna kuna što je jedan od dokaza efikasnosti i spremnosti za rad općinske uprave na čelu sa Načelnikom Fumićem.

Uspješna realizacija svih projekta se odražava na sve segmente u našem društvu.

Angažman i dobra suradnja se odražava na kvalitetnu provedbu projekata pa je tako i u provedbu projekta Rekonstrukcija i opremanje groblja aktivno uključen i sam Načelnik Fumić.

Načelnik Fumić je još jednom naglasio prilikom obilaska gradilišta da je Općina kao i trgovačka društva u službi zajednice te da svi zajedno možemo nastaviti promjene koje smo započeli u našoj Općini.

Svakodnevnim obilaskom gradilišta i angažmanom Direktorice Komunalnog društva Brinje Josipe Pavlović te rješavanje svih problema koji se pojavljuju na gradilištu dokaz je zajedničkog rada i stavljanja uspješne provedbe projekta na prvo mjesto – kazao je Načelnik Fumić.