JAVNI POZIV

  • JAVNI POZIV

          

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

KLASA 112-01/20-01/4
URBROJ 555-12-03-20-1

Zagreb 2. lipnja 2020.
 

Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o popisu poljoprivrede 2020. (Narodne novine, br. 63/19. i 64/20.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje

JAVNI POZIV
zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za sudjelovanje u Popisu poljoprivrede 2020. godine u svojstvu popisivača

 

Popis poljoprivrede 2020. godine (u nastavku teksta: Popis) provest će se na području Republike Hrvatske od 14. rujna do 14. listopada 2020.

Popisivači su neposredni izvršitelji Popisa, koji prikupljaju podatke od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava unosom podataka u elektronički popisni obrazac putem prijenosnih računala i liebaju bili kumurrikalivrie usube jer rijihovirn sposubnostima, zalaganju i načinu ponašanja s osobama od kojih prikupljaju podatke u velikoj mjeri ovisi uspjeh i kvaliteta Popisa.

Popisivanje u navedenom razdoblju zahtijeva puni dnevni angažman popisivača (uključujući subote i nedjelje) te je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom razdoblju nema drugih poslovnih/školskih obveza.

Za sudjelovanje na Popisu angažirat će se ukupno 1 697 popisivača, od toga po županijama:

1 Zagrebačka županija 152
2 Krapinsko-zagorska županija 96
3 Sisačko-moslavačka županija 82
4 Karlovačka županija 72
5 Varaždinska županija 106
6 Koprivničko-križevačka županija 102
7 Bjelovarsko-bilogorska županija 109
8 Primorsko-goranska županija 31
9 Ličko-senjska županija 56
10 Virovitičko-podravska županija 52
11 Požeško-slavonska županija 56
12 Brodsko-podravska županija 87
13 Zadarska županija 87
14 Osječko-baranjska županija 120
15 Šibensko-kninska županija 55
16 Vukovarsko-srijemska županija 81
17 Splitsko-dalmatinska županija 126
18 Istarska županija 60
19 Dubrovačko-neretvanska županija 73
20 Medimurska županija 47
21 Grad Zagreb 52

Zainteresirani kandidati za sudjelovanje u Popisu trebaju na internetskim stranicama Popisa (www.popispoljoprivrede.hr) popuniti prijavu za popisivača i stručni test znanja o poljoprivredi.

Prijava i test popunjavat će se od 8. Iipnja 2020. do 15. lipnja 2020. 

Kandidat može samo jedanput popuniti prijavu i test. Kod popunjavanja prijave obavezan je podatak broj osobne iskaznice.

Uvjeti za prijavu kandidata za popisivača jesu:

- punoljetnost
- najmanje završena srednja škola u trajanju do tri godine.

Kriterij za odabir kandidata za popisivača jest: 

- stručni test znanja o poljoprivredi.

U slučaju da više kandidata ima isti broj ukupnih bodova na testu, odabir kandidata za popisivače izvršit će se prema sljedećim dodatnim kriterijima Državnog zavoda za statistiku:

- rad na svim vrstama anketa (anketari, kontrolori)
- biotehnički fakulteti (agronomski, prehrambeno-biotehnološki, šumarski ) veterinarski fakultet, PMF - smjer biologija
- ostali fakulteti
- veleučilišta
- srednja poljoprivredna škola
- srednja veterinarska škola
- srednja tehnička škola
- srednja ekonomska škola
- ostalo
- adresa prebivališta ili boravišta (odrecluje mjesto rada popisivača).

Rezultati odabira kandidata za popisivače bit će objavljeni do sredine kolovoza 2020. na internetskim stranicama Popisa (www.popispoljoprivrede.hr).

Za izabrane kandidate za popisivače organizirat će se obvezna poduka na kojoj će biti upoznati s metodologijom i organizacijom Popisa.

Vrijeme i mjesto održavanja poduke za kandidate za popisivače po županijama bit će objavljeni na internetskim stranicama Popisa (www.popispoljoprivrede.hr).

Poduka kandidata za popisivače organizirat će se u svim županijama u kolovozu i rujnu 2020. Izabrani kandidati za popisivače kod dolaska na poduku moraju dati na uvid osobnu iskaznicu.

GLAVNA RAVNATELJICA
Lidija Brković
 

 Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za sudjelovanje u Popisu poljoprivrede 2020. godine u svojstvu popisivača