POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

  • POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), natječaja za prijam službenika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje -  Samostalni upravni referent  – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljenom u Narodnim novinama br. 28/2020 dana 13.03.2020. godine i na stranici Općine Brinje www.brinje.hr, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Dana 19. svibnja 2020. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati u zgradi Općine Brinje, na adresi Trg admirala J. V. Podkapelskog 6, Brinje (potkrovlje Doma zdravlja), održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta;

Samostalni upravni referent

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa i mogu pristupiti testiranju su:

1. J.B.

2. K.K.

Kandidati su prije testiranja dužni predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije. Ako kandidat ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na natječaj povučena.

Pravni i drugi izvori za pripremanje provjere znanja te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama i obavijesti kandidatima na web stranici Općine Brinje www.brinje.hr (Naslovnica i Važni dokumenti - Natječaji).

Testiranje i intervju provest će se isti dan, a provodit će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Brinje, prizemlje Doma zdravlja.

KLASA: 112-02/20-01/03
URBROJ: 2125/04-20-08
Brinje, 11. svibnja 2020.

Predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu
Ivica Perković, upr.prav.


  Poziv na testiranje i intervju - Samostalni upravni refernet (11.05.2020.)