POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

  • POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18), oglasa za prijam u službu objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 19.02.2020. godine i na stranici Općine Brinje www.brinje.hr, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, upućuje    
 
POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU
 
Dana 16. ožujka 2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u zgradi Općine Brinje, na adresi Trg admirala J. V. Podkapelskog 6, Brinje (potkrovlje Doma zdravlja), održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta;
 
Viši referent – voditelj društveno-kulturnog centra
 
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa i mogu pristupiti testiranju su:
1. Iva Šimunić
2. Gabrijela Babić
3. Ivica Gomerčić
4. Željka Gašparović Perković
 
Kandidati su prije testiranja dužni predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije. Ako kandidat ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
 
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na oglas povučena.
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje provjere znanja te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama i obavijesti kandidatima na web stranici Općine Brinje www.brinje.hr (Naslovnica i Važni dokumenti - Natječaji).
 
Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provodit će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog oglasa.
 
Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Brinje, prizemlje Doma zdravlja.
 
KLASA: 112-03/20-01/02
URBROJ: 2125/04-20-10
Brinje, 09. ožujka 2020.
 
Predsjednik Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u službu
Zlatko Fumić