POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

  • POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), natječaja za prijam u službu objavljen u «Narodnim novinama» broj 4/2020 dana 10. siječnja 2020. godine i na stranici Općine Brinje www.brinje.hr, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu, upućuje

 
POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU
 
Dana 30. siječnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 08,30 sati u zgradi Općine Brinje, na adresi Trg admirala J. V. Podkapelskog 6, Brinje (potkrovlje Doma zdravlja), održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta;

Čistač/ica
 
Kandidatkinje  koje ispunjavaju formalne uvjete oglasa i mogu pristupiti testiranju su:
 
1. Anela Tomaš
2. Gorana Žaper
 
Kandidati su prije testiranja dužni predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
 
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na natječaj povučena.
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje provjere znanja te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama i obavijesti kandidatima na web stranici Općine Brinje www.brinje.hr (Naslovnica i Važni dokumenti - Natječaji).
 
Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provodit će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.
 
Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Brinje, prizemlje Doma zdravlja.
 
KLASA: 112-02/20-01/01
URBROJ: 2125/04-20-07
Brinje, 24. siječnja 2020.
 
Predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu