Proračun 2020/2022

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 09.10.2020.

Financijska izvješća Općine Brinje za razdoblje od 01.01.-30.09.2020.

Popis donacija i sponzorstva Općine Brinje za razdoblje od 01.01. Do 30.06.2020. godine

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 20.07.2020.

Konsolidirani obrasci za razdoblje od 01.01. - 30.06.2020

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 13.07.2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

Izvještaj o obvezama za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. ožujak 2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. ožujak 2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. ožujak 2020.

Proračun Općine Brinje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu