Proračun 2019/2021

Konsolidirani obrasci za razdoblje od 01.01. - 30.06.2020

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

Izvještaj o obvezama za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. ožujak 2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. ožujak 2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. ožujak 2020.

Proračun Općine Brinje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu