Proračun 2019/2021

Proračun Brinje 2019-2021 g.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. ožujak 2019.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. ožujak 2019.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. ožujak 2019.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 30. lipanj 2019.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 30. lipanj 2019.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 30. lipanj 2019.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 30. rujan 2019.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 30. rujan 2019.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 30. rujan 2019.

Polugodišnji izvještaj 2019.