Poduzetnička zona Brinje – Križpolje

KRATKI OPIS

Poduzetnička zona Brinje – Križpolje (Maljen), ukupne površine 283.222 m2, približnih dimenzija 220 x 1250 m nalazi se u mjestu Križpolje, udaljena od izlaza s autoceste Zagreb – Split oko 1 km. Zonu odlikuje dobra prometna povezanost s ostatkom Hrvatske. Uz samu zonu s jedne strane prolazi autocesta A1 Zagreb – Split, a s druge strane državna cesta D23. Od energenata u zoni se nalazi voda, a uz samu zonu telefon i struja. Plin za sada jedino vodi od magistralnog plinovoda Zagreb – Split MRS Lička Jasenica.

PODACI O ZONI

Lokacija zone: Križpolje
Veličina zone (m2): 283.222    
Dostupno zemljište (m2): 283.222

SPECIFIKACIJA PARCELE U ZONI

Dimenzije zone
(širina/dužina) (m): 220 x 1250
Opis terena: ravan
Koeficijent izgradnje: 0,6
Koeficijent iskoristivosti: 0,8

PROMETNA POVEZANOST I UDALJENOST

Cesta: Državna cesta D23 prolazi uz zonu
Autocesta (km):
izlaz Brinje – Križpolje 1 km od zone    
Željeznički kolosijek (km): 25 (Ogulin)  
Morska luka (km): 100 (Rijeka)
Zračna luka (km): 100 (Zagreb i Rijeka/Krk)

INFRASTUKTURA U ZONI

Voda (m3/h): 15

Struja: uz zonu

Telefon: priključak uz zonu

DJELATNOSTI POŽELJNE U ZONI

Čista industrija, gospodarski pogoni svih vrsta, skladišni prostori, pogoni za preradu poljoprivrednih strojeva, mlinovi, silosi, sušare i sl., poslovne, upravne, uredske i trgovačke građevine, obrtnički pogoni, zanatski pogoni koji ne onečišćuju okoliš, građevine za malo poduzetništvo, trgovine na malo i veliko, opskrbni centri, izložbeni saloni, komunalno-servisne građevine, istraživački centri, tehnološki parkovi, ugostiteljske građevine i građevine za zabavu, trgovine na otvorenom i dr.

Poticaji za poduzetnike

  • Obročno plaćanje ugovorene cijene zemljišta
  • Nositeljima značajnih gospodarskih investicija umanjit će se obveza plaćanja komunalnog doprinosa, ovisno o procijenjenoj vrijednosti investicije
  • Oslobađanje plaćanja komunalne naknade za prvih 6 mjeseci od dana pravomoćnosti uporabne dozvole ili od izdavanja drugog odgovarajućeg akta za uporabu za navedeni prostor, u visini od 100% od utvrđene komunalne naknade

Zašto investirati u našoj poduzetničkoj zoni?

  • Cijela zona je smještena na jednoj parceli što pruža odličnu mogućnost za realizaciju većih investicija
  • Mogućnost određivanja veličine parcele za manje investicije
  • Povoljna cijena građevinskog zemljišta
  • Dobra prometna povezanost
  • Niske cijene komunalnog doprinosa i komunalne naknade
  • Pomoć lokalne vlasti kod realizacije investicije

INFORMACIJE

OPĆINA BRINJE
Frankopanska 33, 53260 Brinje
Tel. +385 53 701 260
Fax. +385 53 701 210
E-mail. ured-nacelnika@brinje.hr