Prostorni plan

Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Brinje 2020.

Tekstualni dio i grafički dio
PPUO BRINJE V. pročišćeni elaborat
1. Koristenje i namjena povrsina
2. Infrastrukturni sustavi
3. Uvjeti za koristenje uredenje i zastitu povrsina
4.1. GP Brinje
4.2. GP Glibodol
4.3. GP Jezerane
4.4. GP Kriz Kamenica
4.5. GP Krizpolje
44.6. GP Letinac
4.7. GP Lipice
4.8. GP Prokike
4.9. GP Rapain Klanac
4.10. GP Stajnica
4.11.A. GP Vodotec
4.11.B. GP Vodotec
4.12. GP Zuta Lokva
5. SRC Jezero_detaljni uvjeti gradnje

Prostorni plan općine Brinje

Tekstualni dio
0. NASLOVNICA
1. OBRAZLOŽENJE - (dio 1)
2 . OBRAZLOŽENJE - (dio 2)
3. OBRAZLOŽENJE - (dio 3)
4. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
5. OBRAZLOŽENJE
Grafički dio
Kartografski prikaz u mj. 1:25000
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAV
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
IZMJENE - PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRINJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRINJE (tekstualni dio)
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAV
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
4. Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brinje (13.04.2012.)
CILJANE IZMJENE - PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRINJE - Tekstualni dio
1. ODLUKA
2. PPUO BRINJE CILJANE IZMJENE PP
3. SAŽETAK ZA JAVNOST
CILJANE IZMJENE - PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRINJE - Grafički dio
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2. RAPAIN KLANAC
3. STAJNICA
2015 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRINJE - Grafički dio
4.1. Brinje usvojeni plan
4.2. Glibodol usvojeni plan
4.3. Jezerane usvojeni plan
4.4. Kriz kamenica usvojeni plan
4.5. Krizpolje usvojeni plan
4.6. Letinac usvojeni plan
4.7. Lipice usvojeni plan
4.8. Prokike usvojeni plan
4.9. Rapain Klanac usvojeni plan
4.10. Stajnica usvojeni plan
4.11.A. Vodotec usvojeni plan
4.11.B. Vodotec usvojeni plan
4.12. Zuta lokva usvojeni plan
Prijedlog V. izmjene i dopune PPUO Brinje - Grafički dio
5. SRC Jezero detaljni uvjeti gradnje
4.1. GP Naselja Brinje
4.3. GP Jezerane
4.5. GP Kriz polje
4.6. GP Letinac
4.8. GP Prokike
4.10. GP Stajnica
4.11.A. GP Vodotec
4.11.B. GP Vodotec
1. Koristenje i namjena povrsina
2. Infrastrukturni sustavi
3. Uvjeti za koristenje uredenje i zastitu povrsina
Prijedlog V. izmjene i dopune PPUO Brinje - Tekstualni dio
01 PPUO Brinje V. ID PP
SAZETAK ZA JAVNOST
V. ID PPUO BRINJE Odluka
PPUO BRINJE V. ID procisceni elaborat
1. Koristenje i namjena povrsina
2. Infrastrukturni sustavi
3. Uvjeti za koristenje uredenje i zastitu povrsina
4.1. GP Brinje
4.2. GP Glibodol
4.3. GP Jezerane
4.4. GP Kriz Kamenica
4.5. GP Krizpolje
4.6. GP Letinac
4.7. GP Lipice
4.8. GP Prokike
4.9. GP Rapain Klanac
4.10. GP Stajnica
4.11.A. GP Vodotec
4.11.B. GP Vodotec
4.12. GP Zuta Lokva
5. SRC Jezero_detaljni uvjeti gradnje