Prokike

Prokike je naselje koje se djelomično smjestilo uz državnu cestu Duga Resa - Josipdol - Žuta Lokva –Senj (stara Jozefinska cesta). Danas naselje broji 102 stanovnika.