Žuta Lokva

Žuta Lokva naselje je koje se još od najranije povijesti nalazilo na raskrižju putova od mora prema unutrašnjosti. Iz razdoblja rimske povijesti i kulture (1. i 2. st. nakon Krista) arheolozi su otkopali u Žutoj Lokvi jedan rimski lokalitet, tj. postaju (stationes) na cesti koja je vodila od Senja – Kompolja - Prozora (Senia – Avendo - Arupium), gdje se i danas nalazi raskrižje cesta od Senja prema Otočcu i Brinju na staroj Jozefinskoj cesti i spoj Senja na autocestu Zagreb - Split. Danas naselje Žuta Lokva broji 17 stanovnika.