Općinsko vijeće


EVIDENCIJA VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRINJE
IZBORI 16. SVIBNJA 2021. GODINE - konstituirano 16.lipnja 2021. godine

Sastav Općinskog vijeća:

IVAN PERKOVIĆ, dipl.ing.- HSS PREDSJEDNIK
ZDRAVKO HOLJEVAC - HSS POTPREDSJEDNIK
IVANA MESIĆ  - HSS  
MILAN KOLAK, dipl.ing.šum. - HSS  
JOSIP KRZNARIĆ - HSS  
STIPE MESIĆ - HSS  
MARKO BLAŽANIN - HDZ  
MONIKA BORIĆ - HDZ
 
IVICA MESIĆ - HDZ
 
FRANE PERKOVIĆ - LiPO
 
ANITA RADINČIĆ - LiPO  
MILE RAJKOVIĆ - LiPO