Mjesni odbori 2021

IZBORI 2021

Rezultati izbora za članove vijeća MO 2021

Cjelokupni konačni rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Brinje 28.03.2021.
Rezultati izbora za članove vijeća MO BRINJE I
Rezultati izbora za članove vijeća MO BRINJE II
Rezultati izbora za članove vijeća MO JEZERANE
Rezultati izbora za članove vijeća MO KRIŽ KAMENICA
Rezultati izbora za članove vijeća MO KRIŽPOLJE
Rezultati izbora za članove vijeća MO LETINAC
Rezultati izbora za članove vijeća MO LIPICE
Rezultati izbora za članove vijeća MO PROKIKE
Rezultati izbora za članove vijeća MO STAJNICA
Rezultati izbora za članove vijeća MO VODOTEČ
Rezultati izbora za članove vijeća MO ŽUTA LOKVA

 

Kandidacijske liste 2021

KANDIDACIJSKA LISTA MO BRINJE I
KANDIDACIJSKA LISTA MO BRINJE II
KANDIDACIJSKA LISTA MO JEZERANE
KANDIDACIJSKA LISTA MO KRIŽ KAMENICA
KANDIDACIJSKA LISTA MO KRIŽPOLJE
KANDIDACIJSKA LISTA MO LETINAC
KANDIDACIJSKA LISTA MO LIPICE
KANDIDACIJSKA LISTA MO PROKIKE
KANDIDACIJSKA LISTA MO STAJNICA
KANDIDACIJSKA LISTA MO VODOTEČ
KANDIDACIJSKA LISTA MO ŽUTA LOKVA

 

Zbirne liste 2021

ZBIRNA LISTA MO BRINJE I
ZBIRNA LISTA MO BRINJE II
ZBIRNA LISTA MO JEZERANE
ZBIRNA LISTA MO KRIŽ KAMENICA
ZBIRNA LISTA MO KRIŽPOLJE
ZBIRNA LISTA MO LETINAC
ZBIRNA LISTA MO LIPICE
ZBIRNA LISTA MO PROKIKE
ZBIRNA LISTA MO STAJNICA
ZBIRNA LISTA MO VODOTEČ
ZBIRNA LISTA MO ŽUTA LOKVA