Javna nadmetanja Općine Brinje

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - DRUŠTVENO-INTERPRETACIJSKI DOM

Projektna dokumentacija - rekonstrukcija društveno-interpretacijskog doma u Lipicama

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - TRŽNICA BRINJE

SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA JAVOROV VRH BRINJE

Elaborat Zaštite Na Radu
Elaborat Zaštite Od Požara - Grafički Prilog
Elaborat Zaštite Od Požara

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Tratinčica na adresi ul. Popa Marka Mesića 2, Brinje

Nacrti
Tekst
Troškovnik

Izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Brinje

Obavijest o prethodnom savjetovanju - izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta
Dokumentacija o nabavi - izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Brinju
Troškovnik - Reciklažno dvoriste Brinje