Financiranje javnih potreba

Odluka o dodjeli sredstava programima, projektima i manifestacijama koje provode organizacije civilnog društva u području sporta u Općini Brinje za 2018. godinu (pdf)

Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima i manifestacijama koje provode organizacije civilnog društva na području Općine Brinje u 2018. godini (pdf)

Godišnji plan raspisivanja natječaja/javnih poziva u 2018. Godini za financiranje programa, projekata I manifestacija koje provode organizacije civilnog društva iz proračuna Općine Brinje. (pdf)

Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2018. godinu (pdf)

Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2018. godinu (pdf)

OBRAZAC / OPIS PROGRAMA - Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2018. godinu (doc)

OBRAZAC / OPIS PROGRAMA - Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2018. godinu (doc)

OBRAZAC PRORAČUNA - Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2018. godinu (doc)

OBRAZAC PRORAČUNA - Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2018. godinu (doc)