Aktualno iz Općine Brinje

NATJEČAJ

NATJEČAJ

Na temelju članka 11. Odluke o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije, br. 17/15) i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./2019. KLASA: 604-01/18-01/01, URBROJ: 2125/04-18-01 od 17.09.2018. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

OPŠIRNIJE