Aktualno iz Općine Brinje

ODLUKA O PODMIRENJU TROŠKOVA NABAVE OBRAZOVNIH MATERIJALA

ODLUKA O PODMIRENJU TROŠKOVA NABAVE OBRAZOVNIH MATERIJALA

Na temelju članka 84. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13, 32/17, 06/18, 5/20), Općinski načelnik Općine Brinje donosi O D L U K U o podmirenju troškova nabave obrazovnih materijala za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Brinje u školskoj godini 2020./2021.

OPŠIRNIJE