Aktualno iz Općine Brinje

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PPUOB

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PPUOB

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Brinje i voditelj izrade CPA d.o.o. iz Zagreba sačinili su IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRINJE

OPŠIRNIJE