Aktualno iz Općine Brinje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA JAVNA PRIZNANJA OPĆINE BRINJE

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA JAVNA PRIZNANJA OPĆINE BRINJE

Na temelju članka 86. Statuta Općine Brinje (Županijski glasnik Ličko – senjske županije 4/21) te članka 13. Odluke o javnim priznanjima Općine Brinje (Županijski glasnik Ličko – senjske županije 27/20) Općinski Načelnik Općine Brinje objavljuje javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za javna priznanja Općine Brinje.

OPŠIRNIJE