Aktualno iz Općine Brinje

N A T J E Č A J  za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima  za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Na temelju članka 11. Odluke o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije, br. 17/15, 10/19) i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku godinu 2019./2020. KLASA: 604-01/19-01/02, URBROJ: 2125/04-19-02 od 20.09.2019. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

OPŠIRNIJE