Aktualno iz Općine Brinje

ODLUKA

ODLUKA

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17 i 114/18), članka 28. Statuta Općine Brinje ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije broj 16/13, 32/17 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Brinje na svojoj 10. sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine, donijelo je Odluku o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brinje

OPŠIRNIJE