Aktualno iz Općine Brinje

NATJEČAJ

NATJEČAJ

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/2019), članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ br. 23/2017, 72/2017), članka 48. stavka 5. alineje 6. Statuta Turističke zajednice Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/14), točke I. Odluke o raspisivanju natječaja za prijam Suradnika za opće poslove, administraciju i marketing KLASA: 112-03/20-01/04, URBROJ: 377/04-20-01 od 13. svibnja 2020. godine, zamjenik Direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Brinje raspisuje natječaj za prijam Suradnika za opće poslove, administraciju i marketing

OPŠIRNIJE